Business

ΕΒΙΚΕΝ: Ενστάσεις και παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο των ΑΠΕ | Ειδήσεις για την ΟικονομίαΤι αναφέρει σε επιστολή της στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών

Τον έντονο προβληματισμό της επί σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που συζητείται στη Βουλή, εκφράζει προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ΕΒΙΚΕΝ.

Η ένωση βιομηχανικών καταναλωτών σε επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, υποστηρίζει ότι μια σειρά από προβλέψεις του νόμου όπως οι εγγυήσεις προέλευσης και ο τρόπος υπολογισμού του νέου ΕΤΜΕΑΡ πλήττουν τη βιομηχανία.

Επίσης, θέτει θέμα άμεσης μείωσης των ΥΚΩ. Όπως αναφέρει, δεν μπορεί να αυξηθεί η χρέωση χρήσης συστήματος του ΑΔΜΗΕ λόγω των νέων διασυνδέσεων αλλά και πρόσφατα με την αποζημίωση 300 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ για διατήρηση εφεδρειών και ενώ μειώνονται τα ΥΚΩ, η μείωση να πηγαίνει στο ταμείο για να χρηματοδοτήσει τις επιδοτήσεις στο ρεύμα.

Τονίζει επίσης ότι δεν αντιλαμβάνεται το λόγο που η χρέωση του νέου ΕΤΜΕΑΡ (που θα αφορά στήριξη των ΑΠΕ που μπήκαν σε λειτουργία μετά την 1.1.2021) δεν είναι ρυθμιζόμενη χρέωση και επιβάλλεται στους προμηθευτές με τη σημείωση ότι θα αποτυπώνεται στα τιμολόγια των καταναλωτών και όχι απ’ ευθείας στους καταναλωτές όπως ορίζουν οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές που ισχύουν από 1.1.22.

Ολόκληρη η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ

Με το άρθρο 226 του Νόμου 4920/2022, θεσπίστηκε νέος υπολογαριασμός ΕΛΑΠΕ, μέσω του οποίου θα αποζημιώνονται οι παραγωγοί των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ανάμεσα στα έσοδα του εν λόγω υπολογαριασμού περιλαμβάνονται έσοδα:

1. από δημοπρατήσεις εγγυήσεων προέλευσης (παράγραφος αβ)

2. από χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου (παράγραφο γβ) για την αποζημίωση των νέων έργων ΑΠΕ, που τίθενται σε λειτουργία μετά την 1.1.2021 (νέο ΕΤΜΕΑΡ). Χρέωση η οποία ακολούθως θα επιβαρύνει τους πελάτες τους ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας τους και θα αποτυπώνεται στα τιμολόγια τους.

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι για την εν λόγω χρέωση δεν επεκτείνεται το υφιστάμενο καθεστώς εκπτώσεων προς τις επιλέξιμες κατηγορίες καταναλωτών των βιομηχανιών έντασης ενέργειας αλλά ορίζεται ότι απαιτείται νέα ΥΑ προκειμένου να ισχύσει η αντίστοιχη μοναδιαία μειωμένη χρέωση.

Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες γραμμές CEEAG (21.12.2021) δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής χρέωσης/τέλους σε προμηθευτές για τη χρηματοδοτική στήριξη των ΑΠΕ, παρά μόνο απ’ ευθείας στους καταναλωτές.

Ανακύπτει επομένως το ερώτημα για ποιο λόγο η χρέωση του νέου ΕΤΜΕΑΡ επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου και όχι στους καταναλωτές, δηλαδή δεν αποτελεί μια ρυθμιζόμενη χρέωση όπως το υφιστάμενο ΕΤΜΕΑΡ, έστω και εάν υπάρχει προγενέστερη σχετική έγκριση μέσω του RRF, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ.

Επίσης στο άρθρο 127 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ορίζεται ότι ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης καθώς και ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι πιθανόν να υπάρχει η πρόθεση προσεχώς αφενός ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, αφετέρου ο Φορέας Ελέγχου Εγγυήσεων Προέλευσης να μην είναι η ΡΑΕ.

Η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τον επικείμενο ορισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως φορέα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης.

Διατήρηση εφεδρειών στα διασυνδεδεμένα νησιά

Η ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει στην επιστολή της ότι ορθώς προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των διασυνδεδεμένων νησιών συνάπτονται συμβάσεις Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των εν λόγω νησιών, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν συναφθεί τέτοιου τύπου συμβάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανάγκη αποζημίωσης της ΔΕΗ για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει από το 2004. Το εν λόγω κόστος θα επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω της ΧΧΣ, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ.

Είναι προφανές λοιπόν ότι αναμένεται αύξηση της ΧΧΣ αφενός λόγω του κόστους των επενδύσεων των έργων διασύνδεσης των νησιών, αφετέρου του κόστους διατήρησης θερμικών μονάδων ως εφεδρείες. Είναι επίσης γεγονός ότι ο λογαριασμός των ΥΚΩ είναι πλεονασματικός με πρόβλεψη το πλεόνασμα να καλύψει ανάγκες του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Καταλήγοντας η επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προτείνει προς το υπουργείο να προχωρήσει σε μείωση της χρέωσης ΥΚΩ στο πλαίσιο της έγκρισης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε για κρατικές ενισχύσεις (CEEAG).Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.